ANUNUȚ cu privire la luarea deciziei etapei de ȋncadrare de către APM Arad, ȋn cadrul procedurii de evaluare a impactului asupra mediului, pentru proiectul – „Extindere reţea de canalizare menajeră ȋn localitatea Sintea Mare, comuna Sintea Mare, jud. Arad„, propus a fi amplasat ȋn loc. Sintea Mare, jud. Arad

INFORMARE

 

Primăria comunei Sintea Mare, titular al proiectului „Extindere reţea de canalizare menajeră ȋn localitatea Sintea Mare, comuna Sintea Mare, jud. Arad„, anunţă publicul interesat asupra cu privire la.

Proiectul deciziei de ȋncadrare şi motivele care o fundamentează pot fi consultate la sediul Agenţiei pentru Protecţia Mediului din Arad, Splaiul Mureşului, FN, jud. Arad, ȋn zilele de luni pȃnă vineri, ȋntre orele 8:00-13:30, precum şi la urmatoarea adresa de internet www.apmar.anpm.ro

Publicul interesat poate ȋnainta comentarii/observaţii la proiectul deciziei de ȋncadrare ȋn termen de 10 zile de la data publicării anunţului pe pagina de internet a autorităţii competente pentru protectia mediului.

 

 

PRIMARUL COMUNEI SINTEA-MARE,

     Ciprian  Ban

Anunț etapa 2 mediu extindere canalizare localitatea Sintea Mare

 

INFORMARE

            COMUNA SINTEA MARE,  anunta publicul interesat asupra depunerii solicitarii de emitere a acordului de mediu pentru proiectul –“ EXTINDERE RETEA DE CANALIZARE MENAJERA IN LOCALITATEA  SINTEA  MARE, COMUNA  SINTEA MARE, JUDETUL ARAD”, propus  a fi amplasat pe domeniul public si privat al comunei Sintea, judetul Arad, conform Certificatul de Urbanism nr. 26 din 06.10.2023,eliberat de Primaria comunei Sintea Mare.

 

 

Informatiile privind proiectul  propus pot fi  consultate  la  sediul APM Arad, din Arad, strada Splaiul Mures FN, judetul Arad si la sediul titularului, COMUNA SINTEA MARE, cu sediul incomuna  Sintea Mare nr. 228, judetul Arad, in zilele de luni-vineri,  intre orele 8:00 si 13:30.

Observaţiile  publicului  se primesc zilnic la sediul APM ARAD din Arad, str. Splaiul Muresului, FN ,  jud. Arad .

 

 

                                                     PRIMARUL COMUNEI SINTEA-MARE,

                                                                                  Ciprian  Ban

 

 

 

 

    Anunț public privind informarea populației în legătură cu proiectul ”EXTINDERE RETEA DE CANALIZARE  IN  LOCALITATEA SINTEA MARE, COMUNA SINTEA MARE,JUDETUL ARAD”  

PRIMARIA COMUNEI SINTEA MARE

JUDETUL ARAD

Nr. 6033 din 07.11.2023

 

 

 

 

                                                Anunț public

 

      privind informarea populației în legătură cu proiectul ”EXTINDERE RETEA DE CANALIZARE  IN  LOCALITATEA SINTEA MARE, COMUNA SINTEA MARE,JUDETUL ARAD

 

Această informare este efectuată de subsemnatul BAN CIPRIAN, primar al Comunei SINTEA MARE, cu sediul in Sintea Mare, Nr. 228, jud. Arad , C.I.F.: 3519321, tel. 0257357101/fax 0257/357100, ce intenţionează să solicite aviz de gospodărire a apelor privind investitia “EXTINDERE RETEA DE CANALIZARE  IN  LOCALITATEA SINTEA MARE, COMUNA SINTEA MARE,JUDETUL ARAD’’

Această solicitare de aviz este conformă cu prevederile Legii apelor nr. 107/1996, cu modificările şi completările ulterioare.

Aceasta investiție este nouă.

Persoanele care doresc sa obţină informaţii suplimentare cu privire la solicitarea avizului de gospodărire a apelor pot contacta solicitantul de aviz la adresa menţionată.

Persoanele care doresc sa transmită observaţii, sugestii şi recomandări se pot adresa solicitantului  sau la adresa: Administratia Bazinala de apa Crișuri ,Oradea, str. Ion Bogdan, nr. 35, Cod poștal: 410125, FAX: +40(259)444237; +40(259)442064; e-mail: dispecerat@dac.rowater.ro

 

 

PRIMARUL COMUNEI SINTEA-MARE,

     Ciprian  Ban                                    »

 

 

NOTA : telefon / fax 0257 357101/ 100

Cod fiscal 3519321

CONT IBAN : RO 64 TREZ 24A510103203001X

* Factura sa fie trimisa la adresa :  Sediul Primariei Sintea Mare ,

loc. Sintea Mare nr.228, judetul Arad , Cod 317300.

 

PRIMAR,

      CIPRIAN  BAN

 

Page Reader Press Enter to Read Page Content Out Loud Press Enter to Pause or Restart Reading Page Content Out Loud Press Enter to Stop Reading Page Content Out Loud Screen Reader Support