MĂSURI DE PREVENIRE A INCENDIILOR LA DEPOZITELE DE FURAJE

 

MINISTERUL  ADMINISTRAŢIEI ŞI INTERNELOR

Inspectoratul pentru Situaţii de Urgenţă „Vasile Goldiş”al Judeţului Arad
– INSPECŢIA DE PREVENIRE –


MĂSURI DE PREVENIRE A INCENDIILOR 
LA DEPOZITE DE FURAJE

Prin natura lor combustibilă furajele sunt foarte periculoase din punct de vedere a incendiului, întrucât se autoaprind când sunt depozitate umede sau se aprind foarte repede în prezenţa oricărei surse de foc deschise întrucât au temperaturi de aprindere foarte mici. Ex: fânul  la 205, paiele de grâu la 21O°C.
Autoaprinderea este un fenomen care se întâlneşte mai frecvent în zonele umede, ca rezultat al unor procese biologice şi biochimice ce au loc în masa vegetală cu un conţinut ridicat de umiditate, procese în urma cărora temperatura se ridică peste anumite limite. Autoaprinderea fânului este precedată întotdeauna de o autoîncălzire, fenomen ce se întâlneşte mai des atunci când acesta a fost insuficient uscat înainte de depozitare.
Cea mai importantă formă de activitate biologică în masa de fân insuficient uscată este respiraţia. Din cauza acestui proces, temperatura masei de fân depozitată în căpiţe, clăi sau şire se ridică treptat până la 50-55°C. Fânul, având o conductibilitate termică redusă, reţine cea mai mare parte din căldura produsă şi aceasta intensifică şi mai mult procesele biologice şi fenomenul de autoîncălzire, făcând ca temperatura să ajungă la 100°C şi chiar mai mult.
Pentru a evita producerea de incendii la depozitele de furaje şi plante tehnice se recomandă:

  • amplasarea depozitelor de furaje si plante tehnice la distanţe de siguranţă, astfel încât eventualele incendii produse la acestea sa nu pericliteze vecinătăţile;
  • furajele, paiele şi alte materiale combustibile vor fi depozitate, după posibilităţi, cât mai departe de casă, bucătării de vară, cuptoare, magazii etc.;
  • este interzisă folosirea focului deschis sau a mijloacelor de iluminat cu flacără deschisă pe lângă furaje şi materiale combustibile;
  • focurile deschise făcute în curţi, la o distanţă mai mare de 10 m faţă de depozitele de furaje, paie şi alte materiale, trebuie atent supravegheate, în locuri special amenajate (gropi), iar pe timp de vânt sunt interzise.
  • depozitarea acestor produse să se facă, în general, în încăperi separate, în raport cu proprietăţile lor fizico-chimice pentru a nu se produce prin contact reacţii ce pot produce explozii sau degajări de căldura;
  • menţinerea conţinutului de umiditate în anumite limite funcţie de tipul de furaj, plantă tehnică;
  • evitarea depozitarii furajelor în stive compacte, cu înălţimi ce depăşesc 4 – 5 m, reducând posibilitatea evacuării spre exterior a căldurii;
  • depozitarea furajelor pe terenuri cu grad ridicat de uscăciune (din unele statistici rezultă că în 90% din cazurile de autoaprindere, terenul a fost uscat) ;

Persoanele fizice si juridice sunt obligate să respecte în orice împrejurare normele de prevenire şi stingere a incendiilor şi să nu primejduiască, prin deciziile şi faptele lor, viaţa şi mediul. Considerăm că eficienţa sistemului relaţional pentru asigurarea apărării comunităţilor împotriva incendiilor depinde în mare măsură, în afara de cadrul legislativ şi de caracterul relaţiilor interpersonale, de respectul reciproc şi buna credinţă  a părţilor implicate.
INSPECTORATUL PENTRU SITUAŢII DE URGENŢĂ “VASILE GOLDIS” AL JUDEŢULUI ARAD
INSPECŢIA DE PREVENIRE

Page Reader Press Enter to Read Page Content Out Loud Press Enter to Pause or Restart Reading Page Content Out Loud Press Enter to Stop Reading Page Content Out Loud Screen Reader Support